no-image

 ベトナム語の人称代名詞(複数形)

スポンサード リンク

ベトナム語の人称代名詞(複数形)について

1人称の複数形:私たち

chúng ta / chúng tôi

※chúng ta / chúng tôi の違いについては”コチラ“を参考にしてください

2人称の複数形:あなたたち

các + 2人称単数
các bạn / các anh 

3人称の複数形:彼らたち、彼女たち

các + 3人称単数
các anh ấy / các cô ấy

※ 上記以外の3人称の複数形について

Họ :彼ら
Họ は、年齢・性別に関係なく、3人称の複数形を表します。

スポンサード リンク